Ved kommunens Sportsgalla 2017

- gik prisen som Årets idrætsleder til HSF's formand Jens Rasmussen

 

Læs HSF's indstilling af Jens som modtager af prisen her

Indkaldelse til generalforsamling

 

Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 27. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende

dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg - følgende er på valg:

Kasserer Tage Nielsen

Bestyrelsesmedlem Sune Johansson

Bestyrelsesmedlem Rudi Steen

Bestyrelsesmedlem Helle Langhoff

Revisor Flemming Stege

Bestyrelsessuppleant Jan Holmen Andersen

Bestyrelsessuppleant Jan Sommer

Revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen

Revisorsuppleant Steen Johansson

9. Eventuelt

 

 

Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Indkomne

forslag og revideret regnskab kan fås hos formanden i skydehallen fire dage før mødet.

 

Efter generalforsamlingen er ”Køkkenholdet” vært for en god middag til en meget rimelig pris på

50 kr. pr. person. Bindende tilmelding senest onsdag den 25. januar på den ophængte liste eller til

Povl S. Jørgensen på tlf. 51293248 gerne som sms.

Læs resten af Nyhedsbrevet her

 

Nyhedsbrev nr. 1/2017

Åbningstider

Mandag kl. 19-21 Ungdom og voksne

Onsdag kl. 17-19 Børn

Onsdag kl. 19-21 Ungdom og voksne

For flere detaljer her

Læs eller print vores infoblad

 

Adresse

 

Blokhusvej 5, 3000 Helsingør

Find vej her

tlf. i åbningstiden: 49200634

For flere detaljer her

 

Helsingør Salonskytte Forening

 

Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634

 

Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:

 

webmaster@hsf-skytte.dk

Copyright © All Rights Reserved