Læs Nyhedsbrevet her

 

Nyhedsbrev nr. 1/2019

Indkaldelse til generalforsamling

 

Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 25. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg - følgende er på valg:

 

Kasserer Tage Nielsen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Sune Johansson (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Rudi Steen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Helle Langhoff (modtager ikke genvalg)

Revisor Flemming Stege (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Jan Holmen Andersen

Bestyrelsessuppleant Jan Sommer

Revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen

Revisorsuppleant Steen Johansson

 

  1. Eventuelt

Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag og revideret regnskab kan fås hos formanden i skydehallen fire dage før mødet.

Efter generalforsamlingen er ”Køkkenholdet” vært for en god middag til en meget rimelig pris på 50 kr. pr. person. Bindende tilmelding senest onsdag den 23 . januar på den ophængte liste.

 

 

Bestyrelsen

 

Helsingør Cup 2018

 

Vi siger tak for et godt stævne!

God jul til alle

 

 

Se billederne på hjemmesiden

Se ranglisten her

 

 

Invitation til

Fugleskydning og kræmmerfest

 

Nu nærmer et af årets store klubarrangementer sig, nemlig den festlige fugleskydning med dertil hørende kræmmerfest, så kom og vær med

 

lørdag den 1. september kl. 13.00

 

Hvor fuglen nedlægges og en ny fuglekonge/-dronning kåres.

 

For at deltage i skydningen til fuglen skal der købes skydekort hos kassereren - helst forud på en klubaften i august - ellers på selve dagen, men inden det første skud afgives.

 

Udover skydning til fuglen vil der blive dystet i pilekast, luftriffel og luftpistol, hvor de tre bedste henholdsvis juniorer og seniorer i hver konkurrence bliver præmieret.

 

Traditionen tro er der spisning efter fugleskydningen. Det bliver som sædvanlig en flot og velsmagende anretning fra vores dygtige køkkenhold. Spisningen koster 100 kr., dog er det gratis for hjælperne ved årets kræmmermarked. Tilmelding til spisningen er nødvendig af hensyn til forberedelserne - også for hjælperne - senest

 

onsdag den 29. august

 

Vi glæder os til igen i år at se rigtig mange medlemmer med familie, så vi endnu engang kan få nogle dejlige timer sammen i og udenfor vores klubhus.

 

Bestyrelsen

Adresse

 

Blokhusvej 5, 3000 Helsingør

Find vej her

 

Læs eller print vores infoblad

 

Åbningstider

Mandag kl. 19-21 Ungdom og voksne

Onsdag kl. 17-19 Børn

Onsdag kl. 19-21 Ungdom og voksne

tlf. i åbningstiden: 49200634

For flere detaljer her

Helsingør Salonskytte Forening

 

Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634

 

Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:

 

webmaster@hsf-skytte.dk

Hjemmesiden er designet af:

 

Saraskov.dk

Copyright © All Rights Reserved