Referat af generalforsamlingen

27. Januar 2017

Helsingør Salonskytte Forening

 

Referat af generalforsamling den 27. januar 2017

 

  1. Valg af dirigent Niels Chr. Clemmensen

 

  1. Valg af stemmetællere Ulla Kjeldgaard og Thomas Kacirek

 

  1. Aflæggelse af beretning

Formand Jens Rasmussen bød velkommen til alle fremmødte herunder æresmedlemmer, jubilarer

og runde fødselarer, og udtalte derefter mindeord om årets afdøde: Ingrid Andersen, Claus Jensen, Ulla Bendix, Bendt Pedersen, Arne Halquist og Margit Dalsgaard.

Formanden omtalte sit førrste år på posten som gået vildt hurtigt med mange nye ting i foreningen og mht. egne projekter. Det har været et år med mange skydeaktiviteter som sommerferieskydning, træningsweekend, forældreskydning, turneringer og stævner, samt Rollatorholdets skydeaktivitet med Løvdalskolen, som de skal have tak for. Det er glædeligt at kunne sige, at der er god vækst i ungdomsafdelingen med mange nye børn, og både de og de øvede gør det rigtig godt. Pokalerne til årets skytter (stiftet af Preben og Vibeke Skov) er gået til Jan Holm Larsen hos de voksne og Mikkel Kuhlmann hos de unge.

Af andre aktiviteter har vi haft bingo, samt et Sommariva marked med nye rekorder, og en stor vellykket fugleskydnings-/kræmmerfest med hyggeligt samvær og konkurrencer. Desuden har frivillige medlemmer tjent penge til foreningen ved at deltage ved Kronborg kræmmermarked og nogle stillede op som hjælpere i skydeteltet ved Værftshallernes marked. Som bekendt er der planer om et nyt stadion, som vi skal flytte til ca. 2019-2020. Projektet er nu så langt, at vi snart skal deltage i brugerinddragelse, det glæder vi os til og er spændte på modtagelsen af det projekt, som vi selv har lavet. Ud over stadionprojektet skal vi arbejde med bevarelse af Sommariva-området, og det kan f.eks. blive ved at lave en underskriftindsamling ved årets kræmmermarked.

Der skal også ske andre ting i løbet af det nye år, for eksempel anskaffelse af hæve-/sænkeborde, som vi har råd til efter sidste års gode resultat ved kræmmermarkedet, bordene kan selvfølgelig flyttes med til den nye skydehal. Vi skal også have nyindrettet våbenboksen, så det er nemmere at administrere ud- og aflevering af våben efter reglerne, som vi har helt styr på.

Der kommer en række markeder: Værftet 4.-5. marts, Sommariva 19.-21. maj (som noget nyt arbejdes på et bingo torsdag aften med Pigegarden), Kronborg 8.-10. september samt Værftet igen 29/9-1/10. Og så skal vi fejre, at HSF fylder 110 år den 7. november, dels med et hyggeligt medlemsmøde onsdag den 8. november med indslag om foreningens historie, dels med en jubilæumsfest lørdag den 11. november (Mortensaften).

Formanden takkede bestyrelsen og alle andre flittige hjælpere for støtte i det forgangne år samt udtalte håbet om et nyt, godt og spændende år forude, hvorefter han afsluttede med en stor tak for indstillingen til prisen som årets idrætsleder 2016, som han lige havde fået. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kasserer Tage Nielsen gennemgik regnskabet, som på alle poster er endt stort set som forventet, dog med det flotte resultat af kræmmermarkedet som en behagelig overraskelse.

Ulla Kjeldgaard spurgte, hvor indtjeningen fra Kronborg markedet var posteret, svaret var som en del af posten ”Kræmmermarked” med et beløb på 20.000 kr.

Ken Jensen fremhævede det positive ved, at det er valgt at bruge flere midler til skydning.

På forespørgsel blev oplyst, at der er 32.001 kr. i festkassen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af budget

Betyrelsen har i budgettet for 2017 øget posten”Investeringer” med 50.000 kr. til hæve-/sænkeborde og nyindretning af boksen, ellers er der tale om en gentagelse af 2016-budgettet.

 

  1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent vedtaget.

 

  1. Valg - følgende blev genvalgt:

kasserer Tage Nielsen

bestyrelsesmedlem Sune Johansson

bestyrelsesmedlem Rudi Steen

bestyrelsesmedlem Helle Langhoff

revisor Flemming Stege

bestyrelsessuppleant Jan Holmen Andersen

bestyrelsessuppleant Jan Sommer

revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen

revisorsuppleant Steen Johansson

 

  1. Eventuelt

Povl S. Jørgensen efterlyste en digital oversigt over reservationer af klubhuset. Formanden oplyste, at der arbejdes på en løsning ”i skyen” dvs. på Dropbox.

Peter S.H. Jensen mente 50.000 kr. til hæve-/sænkeborde lød af for lidt. Formanden svarede, at beløbet er sat ud fra, at en stor del af installationen laver vi selv. Ellen Nielsen spurgte til beklædning på de nye borde, det er der endnu ikke taget stilling til.

Formanden sagde til lykke og uddelte mindebægre og vinflasker til årets jubilarer: Mogens Hansen 60 år, Flemming Stege 50 år, Tage Nielsen 40 år og Sune Johansson 25 år. Derefter fulgte flasker til årets fødselarer: 80 år Povl S. Jørgensen, 70 år Flemming Stege, Ole Krejberg, Birthe Christensen, Robert Andersen og 50 år Carsten Jacobsen.

Herefter udbragte forsamlingen et trefoldigt leve for HSF – bum!

 

Referent: Willy Dalsgaard

 

Referatet godkendt:

 

Niels Chr. Clemmensen

 

Dirigent

 

Helsingør Salonskytte Forening

 

Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634

 

Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:

 

webmaster@hsf-skytte.dk

Copyright © All Rights Reserved