Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 3/2019

Maj 2019

Nyt fra bestyrelsen


På bestyrelsesmødet den 6. maj blev etableret fem udvalg, hvis medlemmer og hovedopgaver er:


Skydeudvalget Jan Holmen Andersen, Jan Holm-Larsen, Rudi Steen og Steen Rudberg står for
træning og konkurrencer, samt for at sikre, at reglerne for sikkerhed og registrering af skytterne
overholdes. Udvalget står også for færdiggørelsen af boksindretningen.


Byggeudvalget Thomas Kacirek, Jens Rasmussen, Niels Chr. Clemmensen og Willy Dalsgaard står for
kontakt/møder med samarbejdspartnerne om det nye skydecenter. Førstkommende opgave er et
møde den 17. juni med kommunen, hvor planlægning af skydecenteret på Gl. Hellebækvej drøftes
(se plantegning på side 4). Senere kommer brugerinddragelse i diverse arbejdsudvalg.


Haludvalget Rudi Steen, Thomas Kacirek og Flemming Rasmussen står for skydehallens fortsatte
drift indtil flytningen til et nyt skydecenter, herunder samarbejde med Skydebaneforeningen
Danmark om relevant opgradering af de nuværende forhold.


PR-udvalget Steen Rudberg, Christel Strunge Toft og Willy Dalsgaard fik som første opgave at
oprette en officiel Facebook-profil for HSF, hvor der bl.a. kan reklameres for klubbens aktiviteter,
og derudover at finde en intern side, hvor medlemmerne kan udveksle meninger og synspunkter
under relevant kontrol. Den officielle profil er oprettet og hedder pudsigt nok Helsingør
Salonskytte Forening - som intern side er valgt profilen HSF bom bom. Udvalget har også som
opgave at koordinere HSF's kommunikation med hjemmesidens webmaster Sara Skov og med det
”Årshjul”, som Mette Thomsen arbejder på at oprette efter aftale med bestyrelsen. Derudover har
Mette og Christel af egen drift opdateret HSF's PR-folder, som længe har trængt til en revision, den
nye udgave af folderen udsendes samtidig med dette nyhedsbrev.


Festudvalget Lis Skov og Rudi Steen nævnes som det sidste, men er ikke det mindst vigtige udvalg.
Bestyrelsen ser frem til kommende festlige arrangementer, som vi er så forvænt med.


Skydning


DGI Nordsjælland har fornylig valgt en ny ledelsesstruktur inden for skydning for at få mere gang i
aktiviteterne og samtidig få flere foreninger til aktivt at bidrage med en indsats. Et vigtigt element i
den nye struktur er driftsudvalget, og i det udvalg indtrådte på et møde den 15. maj de to HSFskytter Thomas Kacirek og Rudi Steen. Thomas skal planlægge 50m og 15m turneringerne, mens
Rudi tager sig af pistol-terrænskydning. Det er meget positivt for HSF, at vi har medlemmer som
viser flaget på denne måde.

Skydeudvalget


Hanebjerg-skydning
Vores pistolskytter har længe haft tradition for at skyde på Hanebjerg hver mandag, nu har
riffelskytterne også meldt sig på banen. Mandag den 20. maj var 6 børn med instruktører afsted og
håbet er, at børnene får lyst til at deltage i ranglistestævnerne på 50 m. Se reportage fra turen på
næste side. Ungdomsafdelingen


En dejlig dag på Hanebjerg
De udsendte reportere var mandag den 20. maj på Hanebjerg med ungdomsafdelingen og skyde
50m riffel.Efter skydningen hyggede alle børn, forældre og trænere med grillpølser.


Apropos når vi snakker om mad, vil vi gerne igen slå et slag for at der er mulighed for at spise sin medbragte mad på træningsaftnerne. Der kan også købes toast i klubben til den nette sum af 10 kr.


Hilsen de udsendte reportere aka Heidie, Christel & Mette


Sæsonafslutning for børn/unge


Onsdag den 26. juni er der sæsonafslutning, hvor der fra kl. 17-19 bliver grillet pølser og brød. Der vil også være noget for-sjov-skydning, hvor alle kan deltage - kom glad :-))


Den nye sæson åbner onsdag den 14. august - god sommerferie til alle.

Ungdomsafdelingen


HSF-skytte udtaget til ungdomslandsholdet på 50m riffel


I forbindelse med sin deltagelse i DGI's Projekt Kort er Johanna Kacirek udtaget til det ungdomslandshold, som skal deltage i Bisley Cup i England den 8.-11. august, hvor holdet møder England, Tyskland og Sydafrika. Ingen tvivl om, at det bliver en travl træningssommer for Johanna!


Sommariva Kræmmermarked 2019


Årets kræmmermarked finder sted den 14.-16. juni. Kære aktive som passive medlemmer, venner og familie til alle de aktive … og passive! Kære alle sammen, nu er der brug for hjælpere, så vi igen kan løfte Sommariva Kræmmermarked til en kæmpe succes!! I ved jo, at alle er velkomne, og at der er brug for hjælp fra høj som lav. Det er sammenholdet og lysten til at give et nap med, der bærer hele arrangementet. Vi glæder os sådan til at lave det hele sammen med jer! Kom snarest ud i klubhuset og skriv jer på vagtskemaerne til kræmmermarkedet – eller tilmeld jer via kræmmerchef Jens Rasmussen på tlf. 29 88 23 12.

Onsdag den 12. juni kl. 19.30

er det tid for kræmmermøde, hvor vagtplanen præsenteres.

Kræmmerudvalget


Sommerferieaktivitet


De fire torsdage i juli er vi som sædvanlig med i Helsingør Kommunes sommerferieaktivitet, Der er åbent kl. 10-12 for alle skolebørn fra 8 år - og selvfølgelig også for vores egne skytter fra Ungdomsafdelingen. Vi tager gerne mod en hjælpende hånd til afviklingen fra alle junior- og seniorskytter, som har tid og lyst til at få en god og sjov oplevelse sammen med børnene og os, der igen i år står for arrangementet. Vi er parat til at modtage tilsagn om hjælp hver torsdag formiddag på klubbens telefon 49200634 - på forhånd tak.

Rollatorholdet


Ny social aktivitet i klubben


HSF har på foranledning af Thomas Kacirek m.fl. sendt følgende ansøgning til DGI's foreningspulje om tilskud til anskaffelse af et bordfodboldspil:


”I HSF arbejder vi på at tilbyde flere aktiviteter i vores skydehal/klubhus for at fastholde især børn og unge medlemmer, samt deres ledsagende familie, i et socialt samvær før og efter træningen på skydebanerne i skydehallen. Derfor ønsker vi os et bordfodboldspil, hvor fordelene dels er, at spillet kræver bevægelse, dels at spillerne kan møde hinanden på tværs af aldersgrupperne. Med sådan et spil til rådighed vil det blive sjovere både at komme før og at blive efter træningen. Vi kunne godt købe et bord til 1-2000 kr., men for at få størst mulig glæde af den nye aktivitet og for at sikre, at bordet kan holde til mange års brug, mener vi det er bedre at gå efter et af de borde, der anbefales til institutionsbrug, hvilket burde garantere for både brugsværdien og holdbarheden. Med dette som udgangspunkt søger vi herved om 9.500 kr. til køb af et bord i denne kategori.”


DGI har bevilget tilskuddet, og beløbet er på vej til os, så nu arbejdes der på at finde frem til det bordfodboldspil, som bedst opfylder vores behov.


Og så lige en social reminder: Husk der er Fugleskydning/Kræmmerfest lørdag den 7. september.


HSF-kontingent


Kontingentet skal betales forud for et år ad gangen pr. den 1. september ved overførsel til Nordea konto 0473-1895643411. Vi anbefaler dig at lave en netbankaftale om betaling for et år ad gangen den 1/9 hvert år. Du kan dog også betale kontant eller med MobilePay på skydebanen - eller få et girokort med hjem. Kontingentsatserne kan ses på www.hsf-skytte.dk/Skydning/Priser. Ved indmeldelse i løbet af året skal der betales kontingent indtil 31. august for perioden fra indmeldelsen sker.


Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

Bestyrelsen


HSF Skydecenter på Gl. Hellebækvej

Idrætsudvalget har på sit møde den 2. maj valgt denne placering som 1.prioritet foranlediget af HSF's kommentarer til mødets dagsorden og under forudsætning af, at miljø-, støj- og VVMundersøgelser er positive. Som 2. prioritet er valgt en placering på Løvdalsvej.


Her følger et uddrag af HSF's kommentarer til mødedagsordenen: HSF ønsker at opnå den størst mulige synergieffekt ved placering på Gl. Hellebækvej, hvor skydecenteret vil være en synlig del af Idrætsparken med gode adgangsforhold. HSF finder ikke en placering på Løvdalsvek attraktiv, for selv om man der samler flere idrætsgrene, bliver der ikke tale om et kraftcenter som Idrætsparken, og ydermere vil HSF's placering på området være afsides i forhold til de øvrige brugere - og med dårlige trafikale forhold.

Helsingør Salonskytte Forening


Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634


Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:


webmaster@hsf-skytte.dk

Hjemmesiden er designet af:


Saraskov.dk

Copyright © All Rights Reserved