Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 4/2019

August 2019

Nu er sommerferien snart forbi, så onsdag den 14. august kl. 17 tager Ungdomsafdelingen hul på en ny
sæson, hvor vi glæder os til at se rigtig mange børn, unge og forældre på skydebanen.


For både børne-, ungdoms- og seniorskytter er det tid for tilmelding til sæsonens turneringer, så giv lige en
melding til Jan Andersen, tlf. 30320228 eller Thomas Kacirek, tlf. 26218585 om, hvad du er interesseret i at
deltage i, så vi kan få tilmeldt hold.
Vi tror på, at det vil være en god oplevelse for både børnene og de forældre/voksne, der ledsager børnene på
skydebanen, hvis ledsagerne også vil prøve at skyde, tal med Jan eller Thomas om mulighederne.


HSF har igen en skytte på vej ud i den store verden: Vores talentfulde ungdomsskytte Johanna Kacirek er af
DGI udtaget til Bisley Cup i England den 10.-17. august, vi ønsker Johanna held og lykke. Info om stævnet

findes disse to steder http://www.nsra.co.uk/ https://www.facebook.com/GB-Junior-International-Target-
Shooting-1492119461094191/


Fugleskydning og kræmmerfest


Sæsonens første store arrangement bliver som sædvanligt den årlige fugleskydning og kræmmerfesten for
hjælperne ved årets Sommariva Kræmmermarked, så vær klar.


lørdag den 31. august kl. 13.00


Hvor fuglen nedlægges og en ny fuglekonge/-dronning kåres hos både børn og voksne. For hver del af fuglen,
som skydes ned, er der præmier, som man kan vinde ved at købe skydekort a 5 kr. i åbningstiden i klubben
de kommende uger - eller på selve dagen, men inden det første skud afgives.


Udover skydning til fuglen vil der blive dystet i dart, luftriffel og -pistol, hvor de tre bedste henholdsvis børn
og voksne i hver konkurrence bliver præmieret.


Traditionen tro er der spisning efter fugleskydningen. Det bliver som sædvanlig en flot og velsmagende
anretning fra vores dygtige køkkenhold. Spisningen koster 100 kr., dog er det gratis for hjælperne ved årets
kræmmermarked. Tilmelding til spisningen er nødvendig af hensyn til forberedelserne - også for hjælperne -
senest


onsdag den 28. august


Vi glæder os til igen i år at se rigtig mange medlemmer med familie, så vi endnu engang kan få nogle dejlige
timer sammen i og udenfor vores klubhus.

Og så et godt tilbud mere til de festglade


Ved Oktoberfesten i Værftshallerne den 28. september bliver det muligt at få en gemytlig aften i hyggeligt
HSF-selskab, for vores formand Jens vil som festarrangør påtage sig at samle alle HSF'ere, som vil have en
glad aften sammen med andre af klubbens medlemmer ved at fællesbord. For at komme med i det festlige
lag, skal du skrive på tilmeldingslisten i klubhuset senest den 1. september, hvor mange billetter a 245 kr. du
vil have - og samtidig skal du betale kontant til et af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Se info om festen her


Sommerferieaktivitet 2019


De fire torsdage i juli havde vi børn på besøg i skydehallen i forbindelse med skolernes sommerferieaktivitet.
De tre første gange var der hhv. 41, 28 og 23 gæster, mens der kun var 7 den sidste torsdag, som desværre
ved en fejl ikke var kommet med i sommerferiekataloget. Alle børnene fik et gavekort til tre gange gratis
skydning i august, og Ungdomsafdelingen håber selvfølgelig, at mange vil benytte sig af muligheden og
derigennem få lyst til at fortsætte med skydning i HSF. Vi siger tak til de frivillige hjælpere, der bakkede op
om aktiviteten, og til Rollatorholdet som igen i år sørgede for en god stemning og afvikling, der fik megen
ros af de mange forældre, der ledsagede børnene.


Kronborg Kræmmermarked og Marked i Værftshallerne


HSF har et samarbejde med Kronborg Kræmmermarked, som giver et godt tilskud til vores økonomi, fordi
der er medlemmer, som stiller op som hjælpere. Det handler om at danne nogle tomandshold til tretimers
vagter i fire barer. Markedet er den 6.-8. september, fredag kl. 12-24, lørdag kl. 9-24 og søndag kl. 9-18. Vi
håber på mange tilmeldinger på listen i klubhuset, men man kan også tilmelde sig hos Jens Rasmussen på tlf.
29882312 eller sende en mail til post@kramevent.dk.


Markedet i Værftshallerne er den 12-13. oktober, og der laver HSF en PR-aktivitet med et skydetelt, som vi
håber mange vil være med til at bemande. Hold øje med opslag i klubhuset med vagtplan, som man kan
skrive sig på.


Ny klubfacilitet


Som bekendt har DIF/DGI's foreningspulje bevilget 9.500 kr. til et bordfodboldspil. Næstformand Thomas
Kacirek har indkøbt et godt solidt bord og sørget for påtryk af HSF-logo og sponsornavn, så det er blevet
meget flot. Som det kan ses på de to fotos herunder, er bordet blevet samlet og derefter stillet op klar til brug,
rigtig god fornøjelse til alle som har lyst til en kamp.

Husk at betale kontingent den 1. september


Vi har helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september. Hvis du har en aktiv netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling for et år ad gangen til HSF's konto i Nordea 0473 1895643411. Kontingentsatserne fremgår herunder:


Børn og unge under 25 år

Kontingentet er 1.200 kr. om året. Når du har betalt, kan du skyde så meget du vil med salonriffel/-pistol og luftriffel/-pistol.


Senior - luftvåben

Er du over 25 år og kun ønsker at skyde med luftriffel og/eller luftpistol, er kontingentet 1.000 kr. om året.


Senior - alle våben

Hører du til de seniorer, der vil skyde med både salonvåben og luftvåben, er kontingentet 1.200 kr. årligt.


Passiv / Støttemedlem

Hvis du vil støtte foreningen, og samtidig have mulighed for at deltage i alle i alle ikke-skyde aktiviteter, skal du betale et årskontingent på mindst 200 kr. på én gang. Som støttemedlem er du selvfølgelig også velkommen til at betale mere end de 200 kr., hvis du har lyst til det!


DET ER SNART TIDEN FOR DEN ÅRLIGE VÅBENKONTROL!

I år er der åbent for våbenkontrol alle onsdage i oktober.

OBS: Det er dit eget ansvar at møde op med dit våben.


Med venlig hilsen og på gensyn i klubben


Bestyrelsen

Helsingør Salonskytte Forening


Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634


Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:


webmaster@hsf-skytte.dk

Hjemmesiden er designet af:


Saraskov.dk

Copyright © All Rights Reserved