Nyhedsbrev 2/2018

Januar 2018

Så er sommeren snart overstået.

 

Det betyder at vi har taget hul på en ny sæson, hvor vi glæder os til at se alle på skydebanen.

 

Årets kræmmermarked er vel overstået, og det ser ud til at det har givet et ganske fornuftigt afkast.

 

Fugleskydning og kræmmerfest

 

Sæsonens første arrangement bliver som sædvanligt den årlige fugleskydning med dertil hørende

kræmmerfest, så vær klar

 

lørdag den 1. september kl. 13.00

Hvor fuglen nedlægges og en ny fuglekonge/-dronning skal kåres.

 

For at deltage i skydningen til fuglen skal der købes skydekort hos kassereren – enten på skydeaftner - eller

på selve dagen, men inden det første skud afgives.

 

Udover skydning til fuglen vil der blive dystet i dart, luftriffel og -pistol, hvor de tre bedste henholdsvis

juniorer og seniorer i hver konkurrence bliver præmieret.

 

Traditionen tro er der spisning efter fugleskydningen. Det bliver som sædvanlig en flot og velsmagende

anretning fra vores dygtige køkkenhold. Spisningen koster 100 kr., dog er det gratis for hjælperne ved årets

kræmmermarked. Tilmelding til spisningen er nødvendig af hensyn til forberedelserne – også for hjælperne –

senest

 

onsdag den 29. august

 

Vi glæder os til igen i år at se rigtig mange medlemmer med familie, så vi endnu engang kan få nogle dejlige

timer sammen i og udenfor vores klubhus.

 

”Rigtig skydning”

Det er tid for tilmelding til sæsonens turneringer, så giv lige en melding til Jan Andersen, tlf. 30 32 02 28

eller Thomas Kacirek, tlf. 26 21 85 85 om du er interesseret i at deltage, så vi kan få tilmeldt holdene.

 

HUSK VÅBENKONTROL: Alle onsdage i oktober (det er dit eget ansvar at møde op med dit våben).

 

Sommerferieaktivitet 2018

De fire torsdage i juli havde vi børn på besøg i skydehallen i forbindelse med skolernes sommerferieaktivitet.

Der var noget mindre fremmøde til arrangementet end sædvanligt nok pga. varmen, som indbød til udendørs

aktiviteter. Alle børnene fik et gavekort til to gange gratis skydning, Ungdomsafdelingen håber selvfølgelig,

at mange vil benytte sig af muligheden og derigennem få lyst til at fortsætte med skydning i HSF.

 

Vi siger tak til de frivillige hjælpere, der bakkede op om aktiviteten, og til Rollatorholdet som igen i år sørge-

de for en god stemning og afvikling, der fik megen ros af de mange forældre, der ledsagede børnene.

 

Helsingør Salonskytte Forening

Kronborg Kræmmermarked

HSF har et samarbejde med Kronborg Kræmmermarked, som giver et godt tilskud til vores økonomi, når der

er medlemmer, som stiller op som hjælpere på markedet. Det handler om at danne nogle tomandshold til tre-

timers vagter i fire barer. Markedet er den 7.-9. september, fredag kl. 12-24, lørdag kl. 9-24 og søndag kl. 9-

18. Vi håber på mange tilmeldinger på listen i klubhuset, men man kan også tilmelde sig hos Jens Rasmussen

på tlf. 29882312 eller sende en mail til post@kramevent.dk.

 

Husk at betale kontingent

 

OBS: Fra 1. september 2018 er kontingentet for børn og unge ændret fra 1.000 kr. til 1.200 kr. om året.

Husk at ændre beløbet i netbankaftalen.

 

HSF kontingent

 

Det er en billig fornøjelse at være medlem i HSF. Hvis du udnytter den ret du har til at

komme, hver gang skydehallen er åben, koster det dig under 12 kr. pr. gang i kontingent.

Hvor kan du ellers gå hen og ha’ det sjovt og spændende i flere timer for den pris?

 

Børn og unge under 25 år

 

Kontingentet er 1.200 kr. om året. Når du har betalt, har du ret til at skyde så meget du vil med

salonriffel/-pistol og luftriffel/-pistol.

 

Senior - luftvåben

 

Hvis du er over 25 år og kun ønsker at skyde med luftriffel og/eller luftpistol,

er kontingentet 1.000 kr. årligt.

 

Senior – alle våben

 

Hører du til de seniorer, der vil skyde med både salonvåben og luftvåben,

er kontingentet 1.200 kr. årligt.

 

Passiv / Støttemedlem

 

Hvis du vil støtte foreningen, og samtidig have mulighed for at deltage i alle

ikke-skyde aktiviteter, skal du betale et årskontingent på mindst 200 kr. på

én gang. Som støttemedlem er du selvfølgelig velkommen til at betale mere

end de 200 kr., hvis du har lyst til det!

 

Betaling

 

Som bekendt har vi helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september. Hvis du har en aktiv

netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling

for et år ad gangen.

 

Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

 

Bestyrelsen

 

Helsingør Salonskytte Forening

 

Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634

 

Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:

 

webmaster@hsf-skytte.dk

Copyright © All Rights Reserved