Nyhedsbrev 1/2018

Januar 2018

Indkaldelse til generalforsamling

 

Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 26. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende

dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg - følgende er på valg:

Formand Jens Rasmussen

Bestyrelsesmedlem Thomas Kacirek

Bestyrelsesmedlem Lis Skov

Revisor Niels-Christian Clemmensen

Bestyrelsessuppleant Jan Holmen Andersen

Bestyrelsessuppleant Jan Sommer

Revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen

Revisorsuppleant Steen Johansson

 

9. Eventuelt

 

Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Indkomne

forslag og revideret regnskab kan fås hos formanden i skydehallen fire dage før mødet.

 

Efter generalforsamlingen er ”Køkkenholdet” vært for en god middag til en meget rimelig pris på

50 kr. pr. person. Bindende tilmelding senest onsdag den 24 . januar på den ophængte liste eller til

Povl S. Jørgensen på tlf. 51293248 gerne som sms.

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen håber alle medlemmer med familie er kommet godt ind i det nye år, hvor vi skal

fortsætte med de gode takter fra det gamle år: flittig træning, deltagelse i turneringer og stævner,

samt masser af godt klubliv i skydehallen.

 

Skydning med foreningens våben

 

I forbindelse med regeringens nye bandepakke er der indført et nyt krav til medlemmer der ønsker

at skyde med foreningens registreringspligtige våben. I praksis betyder det, at alle nye medlemmer

efter 5 prøveskydninger, samt eksisterende medlemmer fra 15 år og opefter skal ansøge om politiets

godkendelse, på en ny SKV6, som lanceres fra 1. januar 2018, når de anvender skytteforeningens

registreringspligtige våben. Våben som ikke er omfattet, (eks. luftvåben og airsoft) her skal man

ikke søge. Medlemmer som allerede er SKV godkendt skal heller ikke søge.

 

Medlemmerne som skal søge, gør det via www.borger.dk her udfyldes, printes og scannes SKV6 og

sendes via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre ACV/ACØ.

 

Der er hjælp at hente i klubben, fi har SKV6 formularen og kan hjælpe med at udfylde og indsende

den.

 

Kræmmermarked 2018

 

Årets kræmmermarked holdes den 25.-27. maj - husk at afsætte tid i de dage til hyggeligt samvær

og til fælles indsats for at opnå et godt resultat til gavn for foreningens fremtidige arbejde. Husk

også at familie og venner er meget velkomne til at give en hånd med og få sig en på opleveren.

Kræmmerudvalget

 

Kontingent

 

Sidste år gik vi over til helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september, hvis du har du en aktiv

netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling

for et år ad gangen. Oplysning om kontingentsatserne findes på vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

 

Bestyrelsen

Helsingør Salonskytte Forening

 

Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634

 

Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:

 

webmaster@hsf-skytte.dk

Copyright © All Rights Reserved